Popiołomierz bezizotopowy RODOS do pomiarów na taśmociągu

Opis

Popiołomierz RODOS, jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru jakości węgla w podziemiach kopalń oraz w zakładach mechanicznej przeróbki węgla. RODOS jest instalowany na przenośniku taśmowym. Pozwala na ciągły pomiar zawartości popiołu oraz masy: węgla kamiennego, brunatnego, lignitów, odpadów.

RODOS  zapewnia:

 • Bieżącą kontrolę jakościowo-ilościową:
 • urobku surowego, nadawy na zakład przeróbczy,
 • węgla transportowanego z kopalni bezpośrednio do elektrowni,
 • Szeroką strefę pomiarową - duża reprezentatywność pomiarów
 • Brak wpływu składu chemicznego i wilgotności materiału na dokładność pomiaru zawartości popiołu
 • Przystosowanie do pracy w układach sterowania.
 • Przyjazne oprogramowanie dostosowywane do potrzeb użytkownika, praca w sieci.
 • Wykorzystanie informacji w systemie dyspozytorskim, a także w systemie bilansowania produkcji
 • PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY- NIE ZAWIERA SZTUCZNYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Specyfikacja

Metrologiczne:

 • Rodzaj materiału węgiel kamienny, węgiel brunatny, lignity
 • Granulacja węgla 0÷200/300 mm
 • Minimalna grubość warstwy węgla na taśmie ~100 mm
 • Zakres pomiarowy 5÷80%
 • Błąd pomiaru uwzględniający błąd próbobrania

i oznaczenia chemicznego zależy od rodzaju węgla:

(statyczny, bezwzględny określony wielkością 1 σ)         

 • dla węgla o granulacji 0÷200 mm σ = 2% Aa
 • dla miałów węglowych σ = 1÷1,5
 • Dokładność odczytu 0,10%
 • Rodzaj pomiaru dynamiczny, bezstykowy, automatyczny
 • Wizualizacja wyniku pomiaru na monitorze i wyświetlaczach

Elektryczne

 • Wyjścia analogowe 4÷20 mA, RS-485/422, modemy
 • Napięcie znamionowe zasilania 220 Vsk, 50 Hz opcja: 42 Vsk, 50 Hz

Mechaniczne

 • Warunki zabudowy dowolna taśma (np. zbrojona)
 • Wymiary zewnętrzne i masa podzespołów:

(zależne od szerokości taśmy)                                                    

 • obudowa wraz z głowicą pomiarową:
 • długość 2500÷4800 mm
 • wysokość 750÷1340 mm
 • szerokość 1520÷2700 mm
 • masa 1500÷4200 kg
 • waga taśmociągowa MWT szerokość taśmy × 960 mm, 161÷272 kg
 • Warunki pracy:
 • temperatura otoczenia 5÷40°C, opcja -20÷40°C
 • wilgotność względna powietrza przy temperaturze 20°C 20÷80%
 • ciśnienie atmosferyczne 700÷1060 hPa

© crystalis.pl  All rights reserved.