System tworzenia mieszanek energetycznych ładowanych na samochody

Opis

System tworzenia węglowych mieszanek energetycznych przeznaczony jest do przygotowania niewielkiej porcji mieszaniny o zadanej jakości, z dwóch składników o różnej zawartości popiołu. Składnikami są zazwyczaj zmiennej jakości węgiel surowy i węgiel płukany, składowane w rejonie mieszalnika. Węgiel o skrajnych parametrach (wysoko- i niskopopiołowy) zasypywany jest do dwóch zbiorników. Daje to możliwość utworzenia mieszanki węglowej o dowolnej zawartości popiołu z zakresu od wartości niższej z zasypanych do wyższej.

Dział kontroli jakości przesyła do układu zasilająco-sterującego informację o żądanej jakości mieszanki i wielkości porcji. W punkcie załadunku samochodów uruchamiana jest taśma transportująca węgiel z mieszalnika, a do wagi dozującej wprowadzana jest zadana wielkość porcji.  Uzyskanie pożądanej jakości mieszanki następuje poprzez falownikową regulację prędkości ruchu taśm podających węgiel ze zbiorników. Każdy ze zbiorników na składniki mieszanki jest wyposażony w dwie głowice mierzące zawartość popiołu, umiejscowione nad taśmą podającą materiał do mieszalnika. W momencie uruchomienia przenośnika załadowczego system w sposób automatyczny uruchamia kolejne podzespoły: mieszadło oraz przenośniki podawcze w celu stworzenia właściwej mieszanki. Zaimplementowany w systemie algorytm wylicza parametry pracy falowników w taki sposób, aby sterując wydajnościami przenośników podawczych otrzymać zadaną mieszankę przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej wydajności systemu. Po odmierzeniu zadanej masy porcji sygnał sterujący pochodzący z wagi taśmociągowej zabudowanej na przenośniku odbiorczym zatrzymuje przenośniki podawcze kończąc tym samym tworzenie mieszanki Przenośnik odbiorczy pozostaje nadal w ruchu w celu załadowania całej porcji węgla na oczekujący samochód.

W skład stacji sporządzania mieszanek energetycznych wchodzi również pomieszczenie obsługi, w którym umiejscowiono szafę zasilająco sterowniczą oraz pulpit operatorski.

Specyfikacja

Przykładowe parametry techniczne wdrożonego systemu:

Bezizotopowy pomiar zawartości popiołu każdego ze składników mieszanki

Czas załadunku samochodu określoną jakością mieszanki (25 t)  6 minut
Dokładność przygotowania mieszanki węglowej (1σ) 1,5% Ar
Objętość zbiorników  2x20m3
Zasilanie 3x500V, 50 Hz
Taśmy podawcze 4-przekładkowe, trudnozapalne 1600 mm

Karty katalogowe

© crystalis.pl  All rights reserved.