Popiołomierz przenośny WALKER

Opis

Popiołomierz WALKER przeznaczony jest do szybkich, ruchowych oznaczeń zawartości popiołu w węglu, bezpośrednio w miejscu jego składowania, np. na składowiskach użytkownika lub wagonach kolejowych. Popiołomierz WALKER umożliwia także szacowanie wartości opałowej badanego materiału, jednakże po uprzednim wprowadzeniu parametru wilgoci.

Wykorzystana w przyrządzie metoda pomiaru zawartości popiołu w węglu oparta na pomiarze natężenia naturalnego promieniowania gamma węgla ma szereg zalet, które predysponują przyrząd oparty na tej metodzie do stosowania w kopalniach, elektrowniach i innych mniejszych zakładach wykorzystujących węgiel.

Do zalet metody pomiarowej należy zaliczyć:

  • Brak sztucznego źródła promieniowania, wykluczający możliwość wystąpienia wypadku radiacyjnego)
  • Niskie napięcie zasilające eliminujące niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego
  • Prosta procedura i stosunkowo krótki czas wykonywania pojedynczych pomiarów.

Specyfikacja

Zakres pomiaru zawartości popiołu

5% - 100%

Niepewność pomiaru dla zawartości popiołu w węglu

s = 1 % Ar

Rozdzielczość wyniku pomiaru dla popiołu w węglu

0,1 % Ar

Rozdzielczość wyniku pomiaru dla wartości opałowej

1 kcal

Czas pomiaru

5 - 999 s (typowo 100 s)

Ilość kanałów pomiarowych

16

Warunki pracy:
temperatura pracy (dopuszczalna)    
wilgotność względna 

maks. ciśnienie atmosferyczne         

0 oC ¸ + 45 oC

80 % w temp. 20 °C, bez konsens.
700 ¸1060 hPa,

Gabaryty

320 × 230 × 900 mm

Masa całkowita

7,7 kg

© crystalis.pl  All rights reserved.