Zespół komunikacyjny ZK EX

Opis

Zespół Komunikacyjny ZK EX przeznaczony jest do przetwarzania i wymiany danych między urządzeniami o różnych typach transmisji cyfrowej. Zespół wykonany został zgodnie z wymaganiami dla urządzeń grupy I, kategorii M1.
Przeznaczony jest do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i wybuchem pyłu węglowego.
Zespół Komunikacyjny wyposażony w moduł komunikacyjny MK2 może wykorzystywać infrastrukturę sieciową w oparciu o światłowody lub miedziany kabel sieciowy UTP. Na zewnątrz zespołu komunikacyjnego wyprowadzono obwody transmisji RS485, sygnały światłowodowe i obwody transmisji sieciowej, przewodowej, które posiadają poziom ochrony „ia” . Ponadto na zewnątrz zespołu może być wyprowadzone napięcie zasilacza. Zespół Komunikacyjny ZK EX pozwala na konwersję standardów komunikacji zarówno w aspekcie sprzętowym jak i programowym poprzez zmianę protokołów wymiany danych między różnymi urządzeniami a sterownikiem nadrzędnym. Sterownikiem nadrzędnym jest przeważnie komputer PC, zlokalizowany w strefie bezpiecznej. Domyślnymi protokołami są MODBUS RTU dla łącz RS485 i MODBUS TCP dla łącz ethernetowych.

Specyfikacja

   

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej

Urządzenie  towarzyszące przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej 

Oznakowanie specjalne zabezpieczenia przeciwwybuchowego

I M1 Ex ia op is I Ma

Numer certyfikatu  ATEX

OBAC 08 ATEX 017X

Napięcie zasilania Un

11÷17 VDC

Pobór prądu Imax

690mA

Łącza transmisyjne dla urządzeń współpracujących:

 • typ łącza A

RS485

 • typ łącza B

RS485

 • Łącze ethernetowe przewodowe

Skrętka teletechniczna UT5, 100Mbit/s

 • Łącze ethernetowe światłowodowe

Światłowód jednomodowy 100Mbit/s, złącze SC lub FC

Parametry łącz RS485

 • Prędkość transmisji

115200 kb/s

 • cecha iskrobezpieczeństwa (poziom zabezpieczenia)

„ia”

 • ilość urządzeń podłączonych do wspólnej linii

4

 • Maksymalny zasięg transmisji

1000m

Parametry łącza Ethernet (skrętka teletechniczna)

 • Ilość portów

1

 • typ złącza

RJ45

 • prędkość transmisji

100Mbit/s

 • Maksymalny zasięg

100m

 • poziom bezpieczeństwa

„op is”

Parametry łącza Ethernet (światłowód)

 • Ilość portów

1

 • typ złącza

S.C., FC

 • typ światłowodu

Jednomodowy

 • prędkość transmisji

100Mbit/s

 • Maksymalny zasięg

20km

 • poziom bezpieczeństwa

„op is”

Wejście zasilania

Ui = 17V, Li≈0 uH, Ci≈0 uF

Wyjścia zasilania , (+12VDC,GND)

obwody iskrobezpieczne  na poziomie zabezpieczenia gwarantowanym przez zasilacz

Uo= Uo zasilacza,   Io= Io zasilacza,

Lo= Lo zasilacza- Lc kabla

Co= Co zasilacza- Cc kabla

Dopuszczenie stosowania wg certyfikatu

Zespół Komunikacyjny ZK EX przeznaczony jest do eksploatacji w wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i wybuchem pyłu węglowego.

 • Maksymalny przekrój przyłączonego przewodu

1,5mm2

 • Liczba/typ wpustów kablowych

6 szt/WKM-M24 Φzk(9-15)

 • Wymiary bez  wpustów kablowych i zasilacza  (szer. x wys. x głęb.) 

380x250x160 mm

 • Wymiary całkowite (szer. x wys. x głęb.) 

380x358x160

 • Masa własna

ok 13,5 kg

 • Stopień ochrony obudowy

IP65

Parametry łącza Ethernet (światłowód)

 • temperatura otoczenia

+5 do40˚ C

 • wilgotność względna bez kondensacji

< 95% w temp. 40˚C

 • ciśnienie atmosferyczne

700-1060 hPa

 • położenie w czasie pracy

dowolne

Karty katalogowe

© crystalis.pl  All rights reserved.