Rozdzielacz wykonawczy RWSE-1

Opis

Przeznaczony jest do sterowania przepływem medium, które poprzez obwód hydrauliczny steruje jednym odbiornikiem z jedną funkcją. Sterowanie elektryczne lub ręczne rozdzielaczem umożliwia zatrzymanie przepływu medium lub jego przepływ w określonym kierunku. Jako medium stosuje się olej hydrauliczny (lub inny o podobnych własnościach) lub emulsję olejowo-wodną.

Specyfikacja

Napięcie zasilania Un

 

10,2 ...13,8 V DC

Pobór prądu In

 

110 mA przy zasilaniu 12 V DC

Dopuszczalne napięcie wejściowe Ui

 

14,1 V DC

Dopuszczalny prąd wejściowy Ii

 

1,6 A

 

Parametry  hydrauliczne

   

Medium robocze

 

olej hydrauliczny, emulsja olejowo-wodna,

Ciśnienie nominalne Pn

 

32 MPa

Ciśnienie maksymalne Pmax

 

35 MPa

Zakres lepkości

 

2,8 .. 380 mm2/s

Współczynnik przepływu Kv (wg DIN IEC 534)

 

18 l/min 
(dla emulsji olejowo-wodnej)

Wymagana/zalecana filtracja

 

25 /40 μm

Warunki pracy

   

Temperatura otoczenia

 

+5 °C¸ +60 °C

Temperatura medium

 

0 °C +70 °C

Wilgotność względna powietrza

 

do 95 %

Pozycja pracy

 

dowolna

Czas pracy

 

nieograniczony

Inne

   

Wymiary gabarytowe

 

42 x 100 x 191,5 mm

Masa

 

6,5 kg

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej

 

I M1 Ex ia I

Stopień ochrony obudowy

 

IP54

Oznakowanie CE na zgodność z

 

ATEX

Certyfikat badania typu WE

 

OBAC 08 ATEX 216X

© crystalis.pl  All rights reserved.