Gęstościomierz izotopowy typ C

Opis

GĘSTOŚCIOMIERZ TYPU C umożliwia ciągły pomiar gęstości substancji transportowanych rurociągami lub innych właściwości tych substancji obliczanych na podstawie zmierzonej gęstości.

Zastosowanie w automatyzacji systemów sterowania procesami:

 • flotacji
 • wzbogacania węgla w cieczy ciężkiej
 • obiegiem wodno-mułowym
 • przygotowania i transportu mieszanin posadzkowych

GĘSTOŚCIOMIERZ TYPU C to:

 • Nowoczesna konstrukcja umożliwiająca dostosowanie do warunków technicznych danego obiektu
 • Niezawodność działania
 • Bezobsługowość czujnika pomiarowego
 • PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA - praktycznie bez strefy ograniczonego przebywania ze względu na zastosowanie izotopu o bardzo małej aktywności (ok. 20 ÷ 30 razy mniejszej w porównaniu z innymi gęstościomierzami)

Specyfikacja

Metrologiczne:

 • Metoda pomiarowa absorpcja promieniowania gamma
 • Ciśnienie mierzonej substancji ≤1 MPa (≤1,6 MPa)
 • Temperatura mierzonej substancji 0°C ÷ 60°C
 • Zakres pomiaru gęstości 0,1 ÷ 2,5g/cm3
 • Błędy pomiarów - odchylenia standardowe:
 • substancje dwuskładnikowe:
 • gęstość ± 0,0005 g/cm3
 • zagęszczenie ± 1,0 g/litr
 • substancje trójskładnikowe:
 • gęstość ± 0,001 g/cm3
 • zagęszczenie ± 5 ÷ 10 g/litr
 • Korekcja rozpadu źródła automatyczna co 7 dni
 • Źródło promieniowania 137Cs o aktywności 37-555 MBq (1-10 mCi)
 • Czas pomiaru 3-100 s

Elektryczne

 • Zasilanie zespołu elektroniki 230 V AC, <20 VA
 • Wyjścia standardowe
 • wyjście prądowe 0-20 lub 4-20 mA
 • wyjście szeregowe RS 232/RS 485
 • Poziom ochrony przed porażeniem 1

Mechaniczne

 • Stopień ochrony IP68
 • Średnica nominalna rurociągu 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

Galeria

© crystalis.pl  All rights reserved.