System sejsmiczny ARAMIS-M/E

System sejsmiczny z cyfrową transmisją sygnałów sejsmicznych DTSS

Zastosowanie

Monitorowanie aktywności sejsmicznej podczas prowadzenia eksploatacji, rejestracja i przetwarzanie informacji o zjawiskach sejsmicznych w kopalniach węgla kamiennego i innych surowców naturalnych

 
Funkcje Systemu

lokalizacja zdarzeń sejsmicznych w obrębie kopalni

 • określanie parametrów ogniska wstrząsu
 • określanie energii wstrząsów
 • wsparcie w ocenie zagrożenia sejsmicznego

W zależności od rozległości obiektu system wykorzystuje jako czujniki: sejsmometry lub opcjonalnie geofony niskoczęstotliwościowe. Wyposażony jest w iskrobezpieczną centralnie zasilaną z powierzchni cyfrową transmisję danych umożliwiającą przesyłanie po jednej linii teletransmisyjnej 1 lub 3 składowych rejestrowanej prędkości drgań X, Y, Z. Próbkowanie sygnałów realizowane jest za pomocą (24 bitowych) konwerterów Sigma Delta, co zapewnia dużą dynamikę przetwarzania i rejestracji.


Podstawowe funkcje pakietu oprogramowania współpracującego z systemem ARAMIS M/E

 • przetwarzanie sejsmogramów (analiza spektralna, filtracja)
 • wyznaczanie pierwszych wstąpień fali P i S
 • lokalizacja zdarzenia sejsmicznego, stosowane metody: standardowa (na podstawie fali P), okręgów, S-P, TRMLOC
 • lokalizacja metodą kierunkową (opcja) z wykorzystaniem zapisów trójskładowych
 • graficzna prezentacja, wizualizacja sejsmiczności 2D/3D
 • estymacja parametrów źródła zdarzenia sejsmicznego takich jak energia, moment sejsmiczny, wielkość ogniska, spadek naprężenia
 • wsparcie w ocenie zagrożenia sejsmicznego
 • sejsmiczna tomografia pasywna
 • analiza widmowa i filtracja cyfrowa wybranych zapisów sejsmicznych
 • integrację wpisów zjawisk z innych systemów ARAMIS, ARAMIS M/E, ARES i ARES 5/E
 • stosowanie współczynników kierunkowych prędkości i tłumienia fali

 

© crystalis.pl  All rights reserved.