Popiołomierz absorpcyjny ALFA-06 3E do pomiarów na taśmociągu

Opis

System ALFA-06/3E ma zastosowanie przy ciągłym pomiarze zawartości popiołu i wilgoci wraz z wyliczaniem wartości opałowej w węglu transportowanym przenośnikiem taśmowym.

System ALFA-06/3E zapewnia

 • Uzyskanie bieżącej informacji o parametrach jakości węgla
 • Pomiar warstwy węgla już od grubości od 50 mm
 • Wykorzystanie w układach sterowania
 • Pracę z przyjaznym oprogramowaniem, dostosowanym do potrzeb użytkownika (praca w sieci)
 • Prostą, łatwą do zabudowy konstrukcję
 • Bezstykowy pomiar w węglu o różnej jakości ułożonym warstwowo

Specyfikacja

Metrologiczne:

 • Rodzaj pomiaru automatyczny, dynamiczny, bezstykowy
 • Rodzaj mierzonego materiału węgiel kamienny
 • Granulacja mierzonego węgla 0 ÷ 30 (80) mm
 • Grubość warstwy 50 ÷ 250 (300) mm
 • Zakres pomiaru
 • zawartość popiołu 3 ÷ 95% Ar
 • zawartość wilgoci 3 ÷ 30% Wrt
 • Błąd pomiaru

(określony na podstawie średniego odchylenia standardowego)                                              

 • dla popiołu w zakresie 3÷30% σ ≤ 1,5% Ar
 • dla popiołu w zakresie 30÷95% σ ≤ 2% Ar
 • dla wilgoci σ ≤ 1,5% Wrt
 • Podstawowy czas pomiaru dowolna wielokrotność czasu pomiaru

(częstotliwość prezentacji wyników pomiarowych)                                           

Elektryczne                                                       

 • Zasilanie:
 • zespół elektroniki popiołomierza 230 V AC 50 Hz
 • zespół elektroniki wilgociomierza 24 V DC
 • Stopień ochrony IP 54

Charakterystyka źródeł promieniowania w:

 • popiołomierzu:
 • 137Cs 0,555 GBq
 • 241AM 11,1 GBq
 • wilgociomierzu fala elektromagnetyczna o mocy 10 mW
 • Wyjścia
  • Standardowe RS 422
  • Opcjonalne pętla prądowa 4 ÷ 20 mA
 • Wizualizacja wyniku pomiaru monitory, wyświetlacze

Mechaniczne

 • Warunki zabudowy i poprawnego działania wszystkie taśmy zwykłe, niezbrojone

                       centralne ułożenie warstw węgla

o różnej jakości

 • Wymiary zewnętrzne i masa popiołomierza

lub wilgociomierza:                                     

 • część mechaniczna 1400×600× s mm (s = szerokość trasy)
 • blok elektroniki popiołomierza 280×280×150 mm
 • blok elektroniki wilgociomierza 140×160×30 mm
 • masa w zależności od s - około 200 kg
 • Warunki pracy
 • temperatura otoczenia -10°C ÷ 40°C
 • wilgotność względna przy 20°C 20 ÷ 80%
 • ciśnienie atmosferyczne 700 ÷ 1060 hPa

Galeria

© crystalis.pl  All rights reserved.