Analizator pierwiastkowy PYLOX3

Opis

W zależności od zastosowanego oprogramowania Analizator PYLOX3 może być użyty do oceny zawartości siarki całkowitej lub popiołu w próbkach węgla, zawartości części niepalnych w pyłach kopalnianych lub innych parametrów mieszanin substancji sypkich, wynikających ze zmienności składu pierwiastkowego.  Zawartość pierwiastków określana jest na podstawie pomiaru natężenia promieniowania gamma wzbudzonego w oparciu o zjawisko fluorescencji, w zakresach odpowiadającym energiom charakterystycznym poszczególnych pierwiastków. Do wzbudzania promieniowania wykorzystywany jest generator promieniowania (lampa rentgenowska), a do pomiaru jego widma - spektrometr z detektorem półprzewodnikowym. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w laboratoriach, do analizy parametrów mieszanek materiałów. Komputer będący integralną częścią urządzenia umożliwia zastosowanie go w zautomatyzowanych stacjach pomiarowych. Analizator PYLOX3 może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi, np. z wagosuszarką.

Specyfikacja

Wymiary (długość × szerokość × wysokość)

   

            450 x 260 x 535 mm

Masa

 

25 kg

Zasilanie

 

            230 VAC

Pobór mocy (maksymalny)

 

120 W

Temperatura pracy

 

5 – 40 °C

Wilgotność względna

 

maks. 80 % w temp. 30 °C

Detektor

 

półprzewodnikowy SDD zintegrowany ze spektrometrem

Źródło promieniowania wzbudzającego

 

generator promieniowania X

Jednostkowy czas pomiaru

 

1 do 999 s

Zakres analizowanych pierwiastków

 

liczba atomowa Z od 13 (glin) do 82 (ołów)

Parametry próbki

 

analityczna powietrzno-sucha[1]

Odporność obudowy na udary mechaniczne

 

IK10

     

Zakres pomiaru

   

- zawartości części niepalnych

 

45 ÷ 100%

- zawartości popiołu

 

2 ÷ 40%

- zawartości siarki całkowitej

 

0 ÷ 8%

- zawartości innych pierwiastków

 

w zależności od parametryzacji

     

Średni błąd pomiaru w odniesieniu do oznaczeń chemicznych

   

- dla zawartości części niepalnych w pyłach

 

.≤ 2% Na

- dla zawartości popiołu w węglu

 

≤ 0,5% Aa

- dla zawartości siarki całkowitej w węglu 

 

≤ 0,15% Sac

- dla zawartości innych pierwiastków

 

w zależności od parametryzacji

[1] Nie dotyczy węgla brunatnego

Karty katalogowe

© crystalis.pl  All rights reserved.