Układ tworzenia mieszanek energetycznych RSSME-45

Opis

Układ tworzenia mieszanek pracuje w oparciu o dwa gatunki węgla. Węgiel o skrajnych parametrach (wysoko- i niskopopiołowy) zasypywany jest do dwóch zbiorników. Daje to możliwość utworzenia mieszanki węglowej o dowolnej zawartości popiołu z zakresu od wartości niższej z zasypanych do wyższej. Układ tworzenia mieszanek energetycznych może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym.

W trybie automatycznym system pracuje całkowicie bezobsługowo. W pomieszczeniu kontroli jakości zadaje się wartość popiołu dla tworzonej mieszanki. W pomieszczeniu wagowej na pulpicie operatorskim wagi zadaje się masę przygotowywanej porcji mieszanki węgla. System pozostaje w gotowości do pracy. W momencie uruchomienia przenośnika załadowczego system w sposób automatyczny uruchamia kolejne podzespoły: mieszadło oraz przenośniki podawcze w celu stworzenia właściwej mieszanki. Zaimplementowany w systemie algorytm wylicza parametry pracy falowników w taki sposób, aby sterując wydajnościami przenośników podawczych otrzymać zadaną mieszankę przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej wydajności systemu. Po odmierzeniu zadanej masy porcji sygnał sterujący pochodzący z wagi taśmociągowej zabudowanej na przenośniku odbiorczym zatrzymuje przenośniki podawcze kończąc tym samym tworzenie mieszanki Przenośnik odbiorczy pozostaje nadal w ruchu w celu załadowania całej porcji węgla na oczekujący samochód.

W trybie ręcznym całość obsługi prowadzona jest ręcznie przez operatora przy użyciu elementów sterujących umieszczonych na panelu głównym szafy sterowniczej.

Specyfikacja

Karty katalogowe

© crystalis.pl  All rights reserved.