CTT EMAG – Marka rozpoznawalna w wielu krajach

Działalność Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. w Katowicach nakierowana jest przede wszystkim na szeroko pojęty transfer rozwiązań technologicznych opracowanych w spółce oraz jednostkach naukowych do odbiorców komercyjnych wraz z wdrażaniem różnych rozwiązań do praktyki gospodarczej. W ostatnich latach spółka aktywnie uczestniczy także jako konsorcjant, najczęściej przemysłowy, w realizacji projektów badawczo-rozwojowych częściowo finansowanych ze środków publicznych. O sukcesie spółki stanowią z jednej strony renoma produktów jakie wprowadza na rynek, zaufanie klientów i współrealizatorów oraz silne zaplecze produkcyjno-technologiczne, z drugiej strony wysoka elastyczność działania, optymalizacja procesów obsługi klientów i zaangażowanie pracowników.

Współpraca w ramach różnych konsorcjów pozwala spółce na kompleksowe zaspokajanie oczekiwań partnerów biznesowych nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Przychody z rynku zagranicznego kształtują się od kilku lat na poziomie powyżej 50% a produkty z naszym logo pracują na wszystkich kontynentach świata. Wypracowaliśmy markę rozpoznawalną w wielu krajach, w których wydobywa się bogactwa naturalne. Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. niejednokrotnie podejmuje się wdrożenia w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej zupełnie nowych rozwiązań (tzw. pierwsze wdrożenie).

© crystalis.pl  All rights reserved.