Kopalnia możliwości

  

Pokłady technologii

  

Zagłębie innowacji

Drukuj
PDF

SD 2000

Przeznaczenie
 15

Nadzór nad pracą kopalni.

Opis

System dyspozytorski ciągłego nadzoru nad pracą kopalni, oparty o rozbudowane struktury zbierania danych cyfrowych i analogowych, dla potrzeb operatywnego kierowania, ostrzegania, dokumentowania i analizy przebiegu procesu produkcyjnego oraz kontroli stanu bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

Podstawowymi funkcjami systemu SD2000 są:

 • wizualizacja i monitorowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem map kopalni
 • kontrola zagrożeń naturalnych
 • alarmowanie o stanach krytycznych,
 • ostrzeganie o stanach zagrożeń,
 • rejestracja zmiennych procesowych,
 • prezentacja na ekranach monitorów i ścianach graficznych stanu pracy i zagrożeń na tle rzeczywistych map kopalni w układzie przestrzennym oraz na planszach technologicznych,
 • raportowanie:
 • zdarzeń w kopalni
 • informacji bilansowo – statystycznych
 • danych w postaci zestawień, tabel i wykresów,
 • archiwizacja danych.
Dane
 • bardzo duża wydajność przetwarzania danych - wpis wskazania z czujnika jego analiza (czy wskazanie jest alarmowe) oraz archiwizacja to czas rzędu 1-3 ms.
 • bardzo duża szybkość dostępu do danych zarówno z bieżącego tygodnia jak i sprzed roku.
 • możliwość archiwizacji oraz tworzenia kopii bezpieczeństwa danych na wszystkich rodzajach nośnika z możliwością ich przywracania oraz przenoszenia na inne komputery w celu np. ich analizy poza terenem kopalni.
 • skalowalność tzn. zmiana komputera, na którym zainstalowany jest MS SQL Server, na szybszy bądź wymiana np. procesora powoduje relatywne przyspieszenie pracy systemu.
 • możliwość zaimplementowania SERWERA LUSTRZANEGO. Dane z głównego serwera po ok. 2-4 sek. Pojawiają się na serwerze lustrzanym i są dostępne dla pozostałych użytkowników sieci kopalnianej.
 • system SD2000 obejmuje swoim zasięgiem poziom czujników, przetworników, elementów wykonawczych, system transmisji, dyspozytorski poziom nadzoru i kontroli oraz wybrane elementy systemu informowania kierownictwa.
Pobierz
 Karta katalogowa
 tabliczka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. realizuje Projekt “Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG” w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

NAZWA BENEFICJENTA:    CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARTOŚĆ PROJEKTU:    352 378,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 179 939,00 PLN

UDZIAŁ ŚRODKÓWZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:  85% wartości dofinansowania, tj. 152 948,15 PLN

OKRES REALIZACJI:    15/09/2012-14/09/2014

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Współpraca

Współpraca w ramach konsorcjum z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz przedsiębiorstwami SEVITEL, EMAG SERWIS i TELVIS pozwala spółce CTT EMAG na kompleksowe zaspokojenie oczekiwań partnerów handlowych, a także zapewnia dostęp do infrastruktury badawczej, zasobów inżynieryjnych i know-how.

Szybki kontakt

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
tel:(32) 4209800, 4209804 884 fax: (32)32 4209802


KRS: 0000194314 REGON: 271847870 NIP: 6340014168