Centrum Transferu Technologii EMAG powstało w 2010 roku. Głównym zadaniem spółki jest transfer rozwiązań technologicznych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG do klientów komercyjnych. CTT EMAG przejęło od Instytutu EMAG obszary działalności związane
z logistyką, marketingiem i komercjalizacją produktów. W ciągu pierwszych miesięcy działalności CTT EMAG stało się znaczącym dostawcą nowoczesnych, a zarazem unikatowych technologiii w obszarach hydrauliki i automatyki przemysłowej, energetyki, miernictwa przemysłowego i systemów geofizycznych. O sukcesie spółki stanowi z jednej strony renoma produktów marki EMAG, zaufanie klientów oraz silne zaplecze produkcyjno-technologiczne, z drugiej strony wysoka elastyczność działania, optymalizacja procesów obsługi klienta
i wysokie zaangażowanie pracowników.

 

 

 

W 2014 roku CTT EMAG zostało wyróżonione jako diament miesięcznika Forbes.